Viestinnällä tukea ennaltaehkäisevään hoitoon

Terveys- ja hyvinvointialalla pyritään jatkuvasti kohti ennaltaehkäisevää hoitoa. Mitä tämä sitten oikeastaan tarkoittaa? Kuinka ihmiset saadaan ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan? Kuinka digitalisaatiota voidaan hyödyntää tässä pyrkimyksessä?

Satu Rasa

viestinta-terveyden-tukena

Me Myyssä olemme varmoja, että oikein tarjottu tieto auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa. Kun potilasta osallistetaan, ottaa tämä paremmin vastuuta omasta hoidostaan. Myös hoitomyöntyvyys paranee. Tärkeintä jaetussa päätöksentekomallissa on se, että potilas saa oikealla hetkellä oikeaa, asianmukaista tietoa – internet kun on täynnä paitsi monipuolista, tieteellisesti tutkittua tietoa ja hyviä neuvoja monista sairauksista, myös virheellistä tai jopa väärää, haitallista tietoa ja väittämiä.

Sen lisäksi, että potilasta tulisi osallistaa itse hoitovaiheessa, täytyisi ihmiset saada ottamaan vastuuta terveydestään jo aikaisemmassa vaiheessa. Ennaltaehkäisy on tärkeää paitsi yksilön oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, myös yhteiskunnan talouden vuoksi. Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer arvioi vuonna 2014, että esimerkiksi diabeetikoiden amputaatioon johtavat haavat aiheuttavat noin 25 200 euron menot, kun taas vastaavat haavat hyvin hoidettuina maksavat vuosittain noin 7720 euroa. Ennaltaehkäisevä hoitomalli luo siis myös säästöjä. Osa kustannuksista syntyy myös menetettyinä työvuosina. Kun ihmiset saadaan tiedostamaan oman toiminnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä, saadaan esimerkiksi sairauseläkkeitä ja sairauksista johtuvia poissaolopäiviä vähennettyä.

Sisällöt apuna toimintatapojen muuttamisessa

Erityisesti tiettyjen kansantautiemme ennaltaehkäisyn tueksi on tarjolla paljon seuranta- ja mittausmahdollisuuksia. Verenpaineen sekä verensokeri- ja kolesteroliarvojen mittaaminen on monelle tuttua, mutta silti todelliset ennaltaehkäisevät toimenpiteet saattavat jäädä toteuttamatta. Millä terveys- ja hyvinvointialan toimijat sitten voisivat korostaa yksilön oman vastuun merkitystä ennaltaehkäisevässä hoidossa? Kuinka motivoida ihmisiä huolehtimaan itsestään jo ennen ensimmäisiä oireita – tai viimeistään heti niiden jälkeen?

Me myyläiset uskomme, että oleellinen osa tätä tehtävää on oikeiden sisältöjen jakelu näille ihmisille, oikealla hetkellä. Kun ihminen saa luotettavalta taholta tietoa sairauksien ennaltaehkäisystä, mahdollisista uhkaavista sairauksista sekä mittauskeinoista, on omaa toimintaa helpompi muuttaa. Palveluilta toivotaan joustavuutta ja yksilöllisyyttä; digitalisaation myötä, kun monet muutkin palvelut ovat jatkuvasti käden ulottuvilla, halutaan myös terveyspuolen palveluiden pariin päästä tarpeen mukaan heti – ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä tarjoaa samalla kanavan viestiä ennaltaehkäisevää sisältöä yksilöllisesti. Digitalisaation hyödynnys terveys- ja hyvinvointialoilla onkin yhä kasvava trendi, ja esimerkiksi Business Finland käynnisti Smart Life Finland -ohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa alan liiketoimintaa, lisätä vientiä ja luoda uusia liiketoimintaekosysteemejä.

Potilaspolkukartasta apua sisältöjen kohdentamiseen

Terveysalan toimijoiden sisältöjen kohdentamista helpottaa patient journey map eli potilaspolkukartta – asiakaspolkukarttoja muistuttava kuvaus, joka auttaa hahmottamaan potilaan matkaa alkaen diagnoosia edeltävästä ajasta aina mahdolliseen hoitoon ja tilanteen parantumiseen tai stabiloitumiseen asti. Kun tavoitteena on sairauksia ennaltaehkäisevä hoito, tulee tässä polussa keskittyä sen alkupäähän. Ennaltaehkäisevään hoitoon voidaan nähdä kuitenkin kuuluvan myös muita polun vaiheita, sillä hoitoon sitoutumisella tai sitoutumatta jättämisellä voi olla merkityksellisiä seurauksia sekä potilaalle itselleen että yhteiskunnalle.

potilaspolku

Alkuperäinen kuva: Signals Analytics

  • Harkinta ja ymmärtäminen

Kun ihminen alkaa epäillä, että kaikki ei ole terveyden osalta täysin kunnossa, alkaa usein ensin omatoiminen tiedonhaku. Vuonna 2015 5% kaikista Google-hauista oli terveysinformaatioon liittyviä, ja vakaviin sairauksiin liittyvät haut ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tässä vaiheessa yksilölle kohdistetut sisällöt liittyen ennaltaehkäisyyn ja mittauksiin voivat mahdollistaa luotettavan tiedon jakelun ja ohjata yksilön tekemään oikeita muutoksia omiin elämäntapoihinsa.

  • Tietoisuus ja sairauden tunnistaminen

Accenturen tutkimuksen mukaan 64% potilaista olisi valmis antamaan henkilökohtaiset tietonsa, jotta saisi ilmaista, luotettavaa tietoa ja tukea. Ennaltaehkäisevä hoito vaatii sen, että yksilö voi luottaa saamiinsa ohjeisiin. Lisäksi näiden ohjeiden tulisi olla yksilöityjä, kohdistettu juuri kyseiselle potilaalle perustuen tämän haasteisiin ja huolenaiheisiin. Jos potilaalle tarjotaan suoraan luotettava alusta, jolla tämä voi etsiä tietoa ja sopivia testejä perustuen ensioireisiinsa, voidaan hänelle näiden hakujen pohjalta suoraan kohdistaa oikeat sisällöt – oikeaan aikaan. Suljettu, tietoturvallinen alusta voi myös rohkaista yksilöitä kuvailemaan oireitaan tarkemmin, kuin mitä he esimerkiksi Google-hauissaan tekevät.

  • Diagnoosi

Tässä vaiheessa ihminen on jo varma, että tarvitsee virallisen diagnoosin terveysalan ammattilaiselta. Oikean palveluntarjoajan valinta voi olla vaikeaa, mutta jos hän on jo aiemmissa

polun vaiheissa sitoutettu tiettyyn palveluntarjoajaan, on tämän helppo valita aiemmin luotettavaa tietoa ja tukea tarjonnut taho.

  •  Hoito

Kun hoitopolulla aletaan valita yksilölle sopivinta hoitoa, tulisi huomioida potilaan osallistaminen. Yksilön arvot ja toiveet vaikuttavat hoitomyöntyvyyteen. Alan toimijoiden tulisi huomioida potilaiden aktiivisuus – monet saattavat etsiä verkosta vaihtoehtoisia hoitokeinoja, ja mikä vuoropuhelua hoitohenkilöstön ja hoidettavan välillä ei saada rakennettua, voi hoitoon sitoutuminen olla heikompaa.

  • Sairauden hallinta

Kun hoito on valittu, tulisi ihminen vielä saada sitoutumaan hoitoon pitkäaikaisesti. Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan 18% reseptilääkkeitä syövistä lopetti lääkkeen käytön alle kuukauden kuluttua aloituksesta, ja 52% ilmoitti syyksi lääkkeen koetun tehottomuuden.* Oikeanlaisin sisällöin voidaan tukea yksilön ymmärrystä lääkkeen toimintatavoista ja mahdollisen lopettamisen seurauksista. Sairauden hoidon tavoitteena on joko sairaudesta eroon pääsy tai sen hallintaan saanti. Tässä vaiheessa yksilö voi tarvita tukea ja erilaisia yhteisöjä. Myös näitä terveysalan toimija voi tarjota potilailleen kohdennetusti.

Mikäli tuntuu, että oikeiden sisältöjen kohdentaminen tai tuottaminen ei ole yrityksesi vahvinta osaamisaluetta, voit kääntyä meidän puoleemme – palkittu terveysalan tiimimme on täällä sinua varten.

 

*Gregory Simon et al., Patient information: Depression treatment options for adults (beyond the basics). UpToDate, 2015.

 

Myysletter

Pysy mukana viestinnän vinkeissä.

Subscribe

  • Subscribe to Myysletter, our newsletter (in Finnish)
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
figure

Heitä viestiä!

Palaamme 2 päivän sisällä asiaan.

Get in touch

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
person

“Teemme viestintää fiksusti, laadukkaasti ja ketterästi.”