Tieto auttaa potilasta osallistumaan

Potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa ja jaettu päätöksentekomalli on jo osa monia hoitoketjuja ja hoidon tavoitteita.

Johanna Markkanen

medicine-heart

Potilas on oman elämänsä asiantuntija ja oman sairautensa kokemusasiantuntija. Hyvässä tilanteessa potilas on myös omassa hoidossaan ja siihen liittyvässä päätöksenteossa vastuullinen ja osallinen. Mutta millä perusteella?

Potilaan toiveet ja arvot vaikuttavat hoitomyöntyvyyteen

Potilaan asenne ja sitoutuminen, johon voidaan paljon vaikuttaa tiedon ja ymmärryksen lisäämisellä, vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen ja sillä taas on aivan suora linkki hoidon tai hoitamatta jäämisen kustannuksiin. Monissa tilanteissa potilaan tieteelliseen näyttöön perustuva hoitovaihtoehto tai -tapa saattaa olla ristiriidassa potilaan omien toiveiden ja arvojen kanssa. Tällöin hoitomyöntyvyys saattaa kärsiä.

Joidenkin tutkimusten mukaan verenpainelääkitystä syövistä noin 50 % syö lääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan. Varfariinin syöjistä jo vuoden kohdalla jopa neljännes jättää lääkityksen käyttämättä. Ennalta ehkäisevä lääkitys jää helposti potilaalta syömättä, jos motivaatio ei ole kohdallaan.

Oikeaa tietoa oikeaan aikaan

Voidakseen sitoutua ja olla osallinen hoidossaan potilaan tulee saada tarpeeksi tietoa sairaudesta, hoidosta ja sen tavoitteista ja riskeistä. Tietoa on saatava luotettavasti ja selkeästi, oikeaan aikaan ja riittävän paljon (tai vähän), materiaalin olisi hyvä olla myös kirjallista tai verkosta löytyvää, annettuna yhteisymmärryksessä hoitohenkilökunnan kanssa, osallistaen ja varmistaen tiedon ymmärtäminen ja sisäistäminen. Samalla on hyvä varmistaa myös omaisten ja läheisten tiedon saanti.

Potilaat ovat tänä päivänä aktiivisia ja etsivät myös itse tietoa omasta sairaudestaan ja sen hoidosta. Materiaali on monipuolista ja yleisimmistä sairauksista sitä on paljon saatavilla. Kuitenkin tänä päivänä monet sairaudet pilkkoutuvat tutkimuksen ja hoitojen kehityttyä entistä spesifimpiin osasiin ja näin myös tiedon tarve lisääntyy.

Toisaalta myös väärän ja virheellisen tiedon määrä lisääntyy ja kuka tahansa voi esiintyä verkossa tai mediassa ”koulutusta vaille lääkärinä” hyvinkin uskottavasti. Jos länsirannikon tiedettä viisaammat äidit ovat saaneet Pohjanmaan rokotuskattavuuden putoamaan 70 prosenttiin, niin mitä muuta hallaa viestinnällä voidaan saada aikaiseksi?

Tiedon tarjolla valtavasti, löydettävyys vielä sakkaa

Suomessa moni taho tarjoaa potilaille paljon hyvää ja luotettavaa tietoa sairauksista, niiden hoitovaihtoehdoista, hoidosta ja potilaan omista osallistumisen mahdollisuuksista. Kaikkeen ei kuitenkaan pelkästään yhteiskunnan resurssit riitä ja tärkeää lisätukea tarjoavat muun muassa potilasjärjestöt ja lääketeollisuus.

Viime aikojen suurin yhteiskunnallinen ponnistus potilaille suunnattujen tietovarantojen osalta lie erikoissairaanhoidon verkkopalvelu Terveyskylä (www.terveyskyla.fi), jossa jo nyt tietomäärä on valtava. Toivottavasti haasteeksi ei monien muiden terveysportaalien tavoin jää alkuinnostuksen jälkeen ja kenties rahoituksen hiipuessa sen ylläpitäminen. Myös tietyn tiedon löydettävyyden kanssa potilaalla saattaa olla tietomäärän äärellä haasteita.

Toinen taho, jonka mieluusti nostaa esiin, sillä epäilen, että se ei suurta yleisöä vielä ole massoittain tavoittanut on terveysaiheisten videoiden kotipesä Medituubi (www.medituubi.fi), joka sisältää myös suuren määrän asiantuntijoiden tekemiä videoita elämän eri aihealueista. Tuolle kanavalle soisi enemmän näkyvyyttä.

Apua potilasviestintään?

Jos tarvitset apua, ideoita ja tukea potilasviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa, niin meiltä siihen löytyy terveysviestinnän ammattilaisten tiimi, joilta syntyvät potilasoppaat, potilassivustot, potilaille suunnatut some-kanavat sisältöineen, tautitietoisuuskampanjat, sosiaalinen markkinointi, hoitajamateriaalit, koulutusmateriaalit, potilasinfotilaisuudet ja monenmoiset muut tukimateriaalit ja kanavat. Ota yhteyttä!

Myysletter

Pysy mukana viestinnän vinkeissä.

Subscribe

  • Subscribe to Myysletter, our newsletter (in Finnish)
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
figure

Heitä viestiä!

Palaamme 2 päivän sisällä asiaan.

Get in touch

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
person

“Teemme viestintää fiksusti, laadukkaasti ja ketterästi.”