Miten varmistetaan, että yrityksen verkkosivusto tuottaa tulosta?

Emma Rinneheimo

Koronapandemian mainingeissa useat yritykset ottivat todellisen digiloikan palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin. Vaikka digitalisoituminen vaatii aina yrityksiltä investointeja ja resursseja, on palvelujen siirtäminen sähköisiin kanaviin lopulta kannattavaa ja kustannustehokasta.

Digitaalinen palvelu on yrityksille yhtä aikaa sekä mahdollisuus että haaste. Täyden hyödyn irti saaminen vaatii vahvaa asiakasymmärrystä  sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa. Jos digitaalisia palveluita kehitetään teknologia tai tehokkuus edellä, jää loppukäyttäjä ulkopuolelle. Silloin jätetään huomiotta ne todelliset tarpeet, jotka teknologian itse asiassa tulisi ratkaista. Vain loppukäyttäjää kuunnellen voidaan muotoilla palvelu tai tuote, jota halutaan käyttää uudelleen.

Siis: onnistunut verkkosivusto toteutetaan käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti

Verkkosivustoprojekti aloitetaan tutkimusvaiheella, jonka tarkoituksena on tunnistaa kehityskohteita sekä rakentaa lähestymistapa projektiin. Tavoitteena on ymmärtää tuotteen tai palvelun taustalla oleva liiketoimintamalli sekä kartuttaa ymmärrystä kohderyhmästä ja markkinasta keskustelemalla sidosryhmien kanssa.

Tavoitteena on ymmärtää tuotteen tai palvelun taustalla oleva liiketoimintamalli sekä kartuttaa ymmärrystä kohderyhmästä ja markkinasta keskustelemalla sidosryhmien kanssa.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa käyttäjätutkimus tehdään, sitä suurempi hyöty tuloksista saadaan. Unelmatilanteessa käyttäjätutkimusta ja -testausta tehdäänkin projektin jokaisessa vaiheessa. Lähtökohtana on, että jokainen tutkimusaskel nostaa tuotteen tai palvelun arvoa enemmän kuin tutkimukseen pitää investoida.

Jos käyttäjätestaukseen on pakko valita vain yksi menetelmä, suosittelemme kvalitatiivista käyttäjätestausta: se on tehokkain tapa kehittää käytettävyyttä. Jos jostain syystä testausta ei voida toteuttaa oikeilla käyttäjillä, analysoidaan  mahdollisimman paljon käyttäjädataa. On hyvä kuitenkin muistaa, että data ei korvaa ihmistä. Se kertoo lähinnä ”mitä”, kun pitäisi saada selville ”miksi”.

Kun asiakkaan ja käyttäjän halut, tarpeet ja odotukset on kirkastettu, siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Tässä vaiheessa luonnostellaan tarkka visuaalinen suunnitelma verkkosivustosta. Onnistunut suunnitteluvaihe vaatii tiivistä, avointa ja luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan ja toteuttajatiimin kesken.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa käyttäjätutkimus tehdään, sitä suurempi hyöty tuloksista saadaan.

Suunnitteluvaiheessa rakennetaan hahmotelma sivustokokonaisuudesta luonnostelemalla sivustokartta ja rautalankamalli. Käyttäjäpolku voidaan määritellä koko sivustolle eri toimintoihin – työkaluna voidaan hyödyntää esimerkiksi ostopolkuajattelua. Yksi tapa edetä on piirtää auki polkuja jo olemassa olevasta sivusta, ja kehittää niitä paremmiksi.

Suunnitteluvaiheen lopuksi  sivustosta rakennetaan visuaalinen käyttöliittymä, tai suuremmissa projekteissa luodaan visuaalinen suunnittelujärjestelmä.

Kun visuaalinen layout on valmis, se dokumentoidaan tekniseen toteutukseen. Samalla tavalla kuin käyttöliittymäsuunnittelijan pitää ymmärtää asiakkaan tarpeet, käyttäjäpersoonat ja rautalankamallit rakentaakseen  visuaalisen prototyypin, teknisen toteuttajan pitää ymmärtää, miten suunniteltu käyttöliittymä tehdään toimivaksi kokonaisuudeksi.

Julkaisun jälkeen verkkosivusto joutuu todelliseen testiin

Ennen verkkosivuston julkaisua on kuljettu pitkä matka, mutta matka ei suinkaan pääty siihen – päinvastoin.  Julkaisun jälkeen varmistetaan, että kaikki toimii odotetusti. Mutta ennen kaikkea, sivustoa täytyy kehittää jatkuvasti eteenpäin asiakkaita kuunnellen ja dataan nojautuen. Näin rakennetaan asiakaskokemusta, joka saa käyttäjät palaamaan palvelun äärelle aina uudelleen ja uudelleen.

Myysletter

Pysy mukana viestinnän vinkeissä.

Subscribe

  • Subscribe to Myysletter, our newsletter (in Finnish)
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
figure

Heitä viestiä!

Palaamme 2 päivän sisällä asiaan.

Get in touch

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
person

“Teemme viestintää fiksusti, laadukkaasti ja ketterästi.”