Sisältötoimisto Myy Oy:n (”Myy”) asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Sisältötoimisto Myy Oy

Kalevankatu 30

00100 Helsinki

Y-tunnus 2383448–9

 

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

info@myy.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Myyn ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen. Rekisterin pitämiä tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.

Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan ja palvelun suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimukseen.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt antavat itse tiedot Myylle asiakassuhteen solmimisen yhteydessä tai täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauslomakkeen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn yksilöintitiedot ja muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä̈ käsitellään nimi-, osoite-, ja muita tarvittavia yhteystietoja, sekä edustetun yrityksen tiedot. Lisäksi rekisteri sisältää tiedon siitä, milloin ja missä yhteydessä suostumus näiden tietojen käyttöön on saatu.

 

Tietojen luovutus

Yrityshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain rajoissa. Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Tietoja käsittelevät vain ne Myyn työntekijät, joiden työnkuva vaatii nimenomaisten tietojen käsittelyä. Myy noudattaa sisäisiä turvallisuuskäytäntöjä, joilla turvataan tiedot tietomurroilta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti ilmoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle.

 

Evästeet

Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen helpottamiseen ja kävijätilastojen analysointiin kehittääksemme sivujemme käytettävyyttä. Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti. Evästeiden poistaminen voi kuitenkin johtaa verkkosivujen joidenkin toiminnallisuuden heikkenemiseen. Voit lukea lisää oikeuksistasi Myyn tietosuojalausekkeesta.

 

Muutokset rekisteriselosteessa

Jos rekisteriselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme niistä viipymättä tällä sivulla.