Services Understand Your Customers Insight

Ymmärrä

Myyvä ja toimiva sisältö vaatii asiakkaiden arvomaailmaan sopivat teot ja tarinat. Tähän tarvitsemme asiakasymmärrystä. Asiakkaiden motiiveja, tarpeita ja käyttäytymistä selvitetään eri lähteistä yhdistelemällä sopivassa suhteessa dataa ja tutkimusta.

Verkkokeskustelu

Verkkoryhmäkeskustelut ovat herkullinen tapa pureutua sidosryhmien maailmaan. Ne ovat perinteisiä ryhmäkeskusteluja kevyemmät toteuttaa, eikä osallistumiselle synny maantieteellisiä rajoja. Verkkokeskustelujen hyötynä on myös se, etteivät yksittäiset henkilöt dominoi keskustelua.

Digitaalinen jalanjälki

Asiakkaiden verkkokäyttäytymisen ymmärtäminen on lähtökohta kohdentamiselle: mitä itselle tärkeät asiakasprofiilit etsivät verkosta, millä sivustoilla he liikkuvat ja mitä medioita he kuluttavat?

Verkkokäyttäytymisen selvittäminen aloitetaan tyypillisesti hakusana-analyysilla ja omien some-kanavien tarkastelulla. Ketä meillä on seuraajana ja mitä muita organisaatioita tai ryhmiä tämä joukko seuraa?

Kuluttajatarinat

Kuluttajatarinat avaavat käyttäytymistä syvällisemmin kuin verkkokeskustelut tai analytiikka. Tarinoita kerätään rekrytoimalla kuluttajia 1–2 viikoksi vastaamaan erilaisiin kysymyksiin ja tekemään tehtäviä. He esimerkiksi valokuvaavat, kirjoittavat kokemuksistaan ja tekevät videota. Näiden pohjalta muodostetaan kokonaisnäkemys tarkasteltujen kohderyhmien toiminnasta.

Haastattelut

Sidosryhmä- ja asiakashaastattelut ovat perinteinen, mutta edelleen hyvä keino kasvattaa asiakasymmärrystä. Suosittelemme, että strategiatyöt aloitettaisiin aina haastatteluilla, sillä niiden kautta avataan tie asiakasymmärrykseen.