RAY: Työtä, kiitos!

Lähtötilanne ja tavoitteet

Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki – nuoret työelämään -ohjelman tavoitteeksi asetettiin vahvan, muista nuorisotyöttömyyshankkeista selvästi erottuvan viestintäkonseptin rakentaminen: ei puhuta sormi pystyssä ylhäältä alaspäin, aikuisilta nuorille, vaan annetaan aidosti ääni nuorille itselleen!

Ohjelman tavoitteena on auttaa työelämän ulkopuolella olevia alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia löytämään työpaikka sosiaali- ja terveysalan järjestöistä sekä vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan.

Paikka auki -avustusohjelma oli RAY:n viestinnän vuoden 2014 kärkihanke.

Luova ratkaisu ja toteutus

Työtä, kiitos! -konsepti lähestyy nuorisotyöttömyyden ongelmaa rohkealla ja rakentavalla otteella. Viestinnän lähtökohtana oli äänen antaminen nuorille itselleen. Vaikutetaan positiivisella asenteella ja toiminnan kautta. Puheet on puhuttu – työtä, kiitos! Yhteistyössä Bob the Robotin kanssa suunniteltu visuaalinen identiteetti ja verkkosivusto erottuvat tuoreella tyylillään.

Uusi avustusohjelma lanseerattiin laajasti kohderyhmien tietoisuuteen. Ensisijaisina kohderyhminä olivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt, työelämän ulkopuolella olevat, erilaisten henkilökohtaisten syiden takia vaikeasti työllistyvät nuoret sekä yhteiskunnalliset ja yrityssektorin vaikuttajat.

RAY:n tekemien avustuspäätösten jälkeen ohjelma julkistettiin suurelle yleisölle alkuvuodesta 2014. Lanseerausta tuki avustusohjelmaa varten perustetun Nuorten Johtoryhmän kanssa yhteistyössä suunniteltu, valtakunnallisesti edustava Työttömien nuorten ääni –tutkimus. Tutkimus tarjoaa kurkistuksen työttömyystilastojen taakse: mitä työttömät nuoret todella ajattelevat ja odottavat? Tutkimuksen tiimoilta suunniteltiin ja toteutettiin monipuolisesti erilaisia sisältöjä ohjelman viestiä tukemaan.

Nuorten Johtoryhmä teki vierailut EK:hon, SAK:hon, Talouselämään ja Helsingin Sanomiin. Vierailuilla esitettiin tutkimustuloksista tehty video ja luovutettiin avaintuloksista tehty juliste. Avustusohjelman julkistusta tuki lisäksi sisältöyhteistyö Bassoradion kanssa.

Ohjelman kaikki viestintätoimenpiteet perustuvat vahvasti sidosryhmien aktiiviseen osallistamiseen. Vappuna 2014 ohjelma jalkautui Basson kanssa kadulle ja kutsui juhlakansaa Instagram-kisaan aiheena ihannetyö. Elokuussa järjestettiin keskustelutilaisuus Nuorten Johtoryhmän ja yritysmaailman edustajille: Tulevaisuuden työ -ajatushautomosta koostettiin yhteiset teesit: miten työelämän pitäisi muuttua, jotta nuoret työllistyisivät jatkossa paremmin? Kooste visualisoitiin live-kuvituksella. 

Tulokset

  • Ohjelman lanseeraaminen järjestökentälle ylitti RAY:n odotukset: hakemuksia työttömien nuorten palkkaamiseen saatiin 192 avustuskohteeseen.
  • Ohjelman avulla työllistettiin vuoden 2014 aikana noin sata nuorta.
  • Viestinnällä on herätetty valtakunnan päämedioiden, päättäjien ja työmarkkinajärjestöjen kiinnostus avustusohjelman näkemyksiin nuorisotyöttömyydestä sekä sen pienentämisestä.
  • Nuorten Johtoryhmän jäseniä on kutsuttu puhumaan lukuisiin järjestökentän tapahtumiin.
  • RAY:n rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana on vahvistunut ja järjestötyö on saanut uudenlaista näkyvyyttä nuorten keskuudessa.