Myy logo letter
Myy logo letter
Myy logo letter
Myy logo letter
Myy logo letter

Sisällöt töihin

Viestinnällinen osaaminen on syvällä DNA:ssamme. Siksi yhteistyön aluksi varmistamme, että brändi on kirkas ja omat sekä sosiaalisen median kanavat on viritetty täyteen iskuun.  Asiakkaamme saavat meiltä kattavat markkinointiviestinnän palvelut kaikkiin kanaviin.

Sisältömarkkinoinnissa keskitymme erityisesti digi-ympäristöön: brändin näkyvyyteen hakukoneissa, somessa ja sopivissa medioissa sekä asiakaslähtöisiin, palveleviin sisältöihin, jotka ohjaavat ostopolulla eteenpäin.

Mediatyössä olemme konkareita ja hyödynnämme PR-osaamistamme tarvittaessa.

Myyvä ja toimiva sisältö vaatii asiakkaiden arvomaailmaan sopivat teot ja tarinat. Tähän tarvitsemme asiakasymmärrystä. Asiakkaiden motiiveja, tarpeita ja käyttäytymistä selvitetään eri lähteistä yhdistelemällä sopivassa suhteessa dataa ja tutkimusta.

Verkkoryhmäkeskustelut ovat herkullinen tapa pureutua sidosryhmien maailmaan. Ne ovat perinteisiä ryhmäkeskusteluja kevyemmät toteuttaa, eikä osallistumiselle synny maantieteellisiä rajoja. Verkkokeskustelujen hyötynä on myös se, etteivät yksittäiset henkilöt dominoi keskustelua.

Asiakkaiden verkkokäyttäytymisen ymmärtäminen on lähtökohta kohdentamiselle: mitä itselle tärkeät asiakasprofiilit etsivät verkosta, millä sivustoilla he liikkuvat ja mitä medioita he kuluttavat?

Verkkokäyttäytymisen selvittäminen aloitetaan tyypillisesti hakusana-analyysilla ja omien some-kanavien tarkastelulla. Ketä meillä on seuraajana ja mitä muita organisaatioita tai ryhmiä tämä joukko seuraa?

Kuluttajatarinat avaavat käyttäytymistä syvällisemmin kuin verkkokeskustelut tai analytiikka. Tarinoita kerätään rekrytoimalla kuluttajia 1–2 viikoksi vastaamaan erilaisiin kysymyksiin ja tekemään tehtäviä. He esimerkiksi valokuvaavat, kirjoittavat kokemuksistaan ja tekevät videota. Näiden pohjalta muodostetaan kokonaisnäkemys tarkasteltujen kohderyhmien toiminnasta.

Sidosryhmä- ja asiakashaastattelut ovat perinteinen, mutta edelleen hyvä keino kasvattaa asiakasymmärrystä. Suosittelemme, että strategiatyöt aloitettaisiin aina haastatteluilla, sillä niiden kautta avataan tie asiakasymmärrykseen.

Laadimme kanssasi strategian ja konseptin, jotka auttavat saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteesi. Hyvin laaditussa suunnitelmassa resurssit on kohdennettu oikein: turhat toimenpiteet on karsittu ja tuloksellinen tekeminen maksimoitu.

Brändistrategia määrittää, millainen asiakaskokemus brändistä, eli yrityksestä / tuotteista / palveluista  pitää syntyä sidosryhmille. Brändistrategiassa määritellään esimerkiksi:

 • Kilpailuvaltit
 • Tavoitemielikuva
 • Positio
 • Tahtotila
 • Asiakaslupaus
 • Pääviesti
 • Persoona ja sävy

Moderni brändistrategia ottaa tiukasti kiinni siitä, millainen asiakaskokemus täytyy luoda. Määrittelytyötä tehdessä peilataan aina tavoitteeseen: mitä tietty määrittely tarkoittaa lunastuksen näkökulmasta? Miten määrittely saadaan toimintaan?

 

Markkinointiviestinnän strategia on ylätason “sotasuunnitelma”, jonka avulla markkinoinnille, myynnille ja viestinnälle asetetut tavoitteet saavutetaan. Se määrittää:

 • Tavoitteet ja mittarit
 • Kanavat ja niiden roolit
 • Kohderyhmät
 • Viestit
 • Vuoden pääteemat
 • Markkinoinnin toimintamallin

Kun tiettyä asiakasta halutaan ohjata systemaattisesti osto/sisältöpolulla eteenpäin, voidaan puhua myös sisältöstrategiasta.

Sisältösuunnitelma kertoo, millaisten teemojen ja sisältöjen kautta brändi tehdään eläväksi ja merkitykselliseksi eri yleisöille juuri heille keskeisissä kanavissa. Sisältösuunnitelma on markkinointiviestinnän strategiaa laajempi ja tarkempi, sillä se laaditaan aina asiakasprofiileittain. Suunnitelmassa määritellään, miten eri kohderyhmiä ohjataan osto/sisältöpolulla eteenpäin. Sisältösuunnitelman pohjalla on oltava riittävä asiakasymmärrys kustakin kohderyhmästä.

Laadimme suunnitelmat yrityksen ja organisaation läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Tuotamme myös kuukausittaiset sisällöt ja postauskalenterit. Suunnitelma huomioi aina kohdennuksen ja analytiikan seurannan.

Autamme toteuttamaan koukuttavat ja laadukkaat sisällöt kaikissa eri formaateissa ja sisältötyypeissä. Kohdennamme sisällöt, kuten videot, kuvat, tekstit ja grafiikan, aina asiakasprofiileittain. Jotta yleisö löytää sisällöt, niitä on myös markkinoitava ja huomioitava näkyvyys Googlen hakukoneessa.

Toteutamme laadukkaat ja kohdennetut sisällöt myynnin tueksi kaikissa eri formaateissa, esimerkiksi:

 • Videot
 • Oppaat ja esitykset
 • Artikkelit ja muut tekstit
 • Uutiset
 • Kuvat
 • Grafiikat ja infografiikat
 • Some-sisällöt

Etsimme sisällöille yleisöt. Teemme sosiaalisen median sponsorointia ja toteutamme mediatalojen kanssa sisältöyhteistyötä. Natiivimarkkinointi on nykyaikainen ja moderni tapa tavoittaa yleisö.  Bloggarit ja toimittajat ovat osa verkostoamme. Huomioimme myös aina Googlen hakukoneoptimoinnin ja automaatiotyökalut.

Suunnittelemme ja toteutamme sosiaalisen median kampanjat. Pidämme huolen, että viestisi tavoittaa halutut kohderyhmät. Mittaamme aina tuloksia ja optimoimme toteutusta jatkuvasti.

Olemme mediaviestinnän konkareita. Luomme viiltävät uutiskärjet ja räätälöimme viestisi medioiden mukaan. Emme kuitenkaan halua vaivata toimittajia tai bloggareita turhaan. Siksi uskallamme myös sanoa, jos joku muu kanava ja keino toimii kohderyhmän tavoittamiseen PR:ää paremmin. Onnistunut PR saa aikaan huikeita tuloksia. Siitä haluamme pitää kiinni!