Jalat-1400x300-II-haalea

Kirkasta

Laadimme kanssasi strategian ja konseptin, jotka auttavat saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteesi. Hyvin laaditussa suunnitelmassa resurssit on kohdennettu oikein: turhat toimenpiteet on karsittu ja tuloksellinen tekeminen maksimoitu.

Brändistrategia

Brändistrategia määrittää, millainen asiakaskokemus brändistä, eli yrityksestä / tuotteista / palveluista  pitää syntyä sidosryhmille. Brändistrategiassa määritellään esimerkiksi:

 • Kilpailuvaltit
 • Tavoitemielikuva
 • Positio
 • Tahtotila
 • Asiakaslupaus
 • Pääviesti
 • Persoona ja sävy

Moderni brändistrategia ottaa tiukasti kiinni siitä, millainen asiakaskokemus täytyy luoda. Määrittelytyötä tehdessä peilataan aina tavoitteeseen: mitä tietty määrittely tarkoittaa lunastuksen näkökulmasta? Miten määrittely saadaan toimintaan?

Viestintästrategia

Markkinointiviestinnän strategia on ylätason “sotasuunnitelma”, jonka avulla markkinoinnille, myynnille ja viestinnälle asetetut tavoitteet saavutetaan. Se määrittää:

 • Tavoitteet ja mittarit
 • Kanavat ja niiden roolit
 • Kohderyhmät
 • Viestit
 • Vuoden pääteemat
 • Markkinoinnin toimintamallin

Kun tiettyä asiakasta halutaan ohjata systemaattisesti osto/sisältöpolulla eteenpäin, voidaan puhua myös sisältöstrategiasta.

Sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelma kertoo, millaisten teemojen ja sisältöjen kautta brändi tehdään eläväksi ja merkitykselliseksi eri yleisöille juuri heille keskeisissä kanavissa. Sisältösuunnitelma on markkinointiviestinnän strategiaa laajempi ja tarkempi, sillä se laaditaan aina asiakasprofiileittain. Suunnitelmassa määritellään, miten eri kohderyhmiä ohjataan osto/sisältöpolulla eteenpäin. Sisältösuunnitelman pohjalla on oltava riittävä asiakasymmärrys kustakin kohderyhmästä.

Some-suunnitelmat

Laadimme suunnitelmat yrityksen ja organisaation läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Tuotamme myös kuukausittaiset sisällöt ja postauskalenterit. Suunnitelma huomioi aina kohdennuksen ja analytiikan seurannan.