uutta-potkua-sote-yritysten-liiketoimintaan-ja-markkinointiin

Uutta potkua SOTE-yritysten liiketoimintaan ja markkinointiin

29.03.2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä yrityksille syntyy ennen näkemättömän paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tulevaisuudessa yritysten menestyminen tullaan mittaamaan, sillä kuinka taidolla se osaa hyödyntää asiakkaiden valinnanvapautta. Markkinoinnissa yritysten täytyy keskittyä yhä selkeämmin kuluttajarajapinnassa tehtävään BtoC -markkinointiin, joka on monelle toimijalle tietysti aivan uusi maailma.

Parhaillaan päätöksenteossa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee haastamaan alan yritysten liiketoimintamallit. Samalla haastetaan myös markkinoinnin ja myynnin nykykäytännöt, sillä BtoB-markkinoinnin ja tarjouskilpailuihin osallistumisen sijaan yritysten täytyy keskittyä yhä selkeämmin suoraa kuluttajille tehtävään markkinointiin.

Varautuminen muutokseen kannattaa aloittaa heti. Oulun ylipisto on luonut alan yritysten käyttöön SoLKI-työkalun, joka auttaa mikro- ja PK-yrityksiä niin liiketoiminnan kuin markkinoinninkin kehittämisessä.

SoLKI – työkalu liiketoiminnan kehittämiseen

SoLKI-työkalun kehittäneiden tutkijoiden mukaan menestyminen uudessa toimintaympäristössä tulee vaatimaan yrittäjyyden ja johtajuuden hallintaa, toimintaympäristön jatkuvaa tarkkailua ja kykyä tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yritysten menestymisen kannalta kriittiset ydinprosessit ovat heidän mukaansa:

  1. Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen
  2. Markkinointi ja myynti
  3. Palveluiden toteutus
  4. Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen
  5. Jatkuvan kehittämisen kulttuuri

Markkinointi ja myynti tulevat olemaan nykyistä keskeisessä roolissa liiketoiminnan kasvattamisessa, koska kuluttajat tulevat yhä useammin itse valitsemaan oman palveluntuottajansa. Palvelujen tuotteistaminen, oman toiminnan läpinäkyvyys ja potentiaalisten uusien asiakkaiden tavoittaminen ovat tulevaisuudessa jokaisen alalla toimivan yrityksen toiminnan kulmakiviä.

Myynnin ja markkinoinnin nykytilan analyysi

SoLKI-työkalu listaa myynnin ja markkinoinnin osalta 66 väittämää, joiden kautta yritys voi arvioida oman markkinointiosaamisensa nykytilaa kolmiportaisella asteikolla. Väittämien kautta arvioidaan mm. yrityksen myynnin ja markkinoinnin työnjakoa, johtamista ja toiminnan suunnitelmallisuutta sekä kohde- ja asiakasryhmien ymmärrystä. Lisäksi selvitetään myynnin ja markkinoinnin työkalujen hyödyntämistä, tiedonkulkua ja kumppanuuksien tilaa, kanavavalikoimaa, asiakaspalautteen keräämistä ja brändi-identiteetin hahmottamista.

Markkinoinnin analyysista sen kehittämiseen

Analyysin tehtävänä on kiinnittää yritysten huomio myynnin ja markkinoinnin tämän hetkisiin vahvuuksiin ja toisaalta kehittämiskohteisiin. Kolmiportaiset väittämät toimivat samalla suunnan näyttäjänä – portaalla yksi olevan yrityksen tulee aktiivisesti suunnata kohti systemaattista ja hallittua myynnin ja markkinoinnin prosessia, jotka on kuvattu portaalla kolme.

Yritys voi testata toiminta nykytilaa myös muiden ydinprosessien osalta samankaltaisten väittämien kautta.

Tutustu SoLKI-työkaluun.