tiivis-opas-inbound-markkinoinnin-aloittamiseen

Opas inbound-markkinoinnin aloittamiseen

Ostaminen on digitalisaation myötä muuttunut: tänä päivänä myös b-to-b -palveluiden ostoprosessi alkaa useimmiten tiedonhaulla internetissä. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia palveluiden markkinoinnille ja myynnille.

Fiksulla markkinoinnilla voi tavoittaa asiakkaita tehokkaasti jo ostoprosessin alussa, kun asiakas etsii tarpeeseensa ratkaisua. Tästä alkaa asiakkaan hallittu ohjaaminen kohti ostopäätöstä, jonka mahdollistaa laadukas ja asiakkaan hyödylliseksi kokema sisältö.

Tätä asiakaslähtöistä ja palvelevaa toimintatapaa kutsutaan inbound-markkinoinniksi.

Lataa tiivis opas inbound-markkinoinnista ja saa lisää liidejä myynnille!