tekstiin-ankkuroidut-ctat-tehokkain-tapa-aktivoida-lukijoita

Tekstiin ankkuroidut CTA:t – tehokkain tapa aktivoida lukijoita

Saavatko yrityksenne blogikirjoitukset aikaan toimintaa? Blogin sisällön kiinnostavuuden lisäksi avainasemassa ovat jo olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden vakuuttaminen ja aktivointi. Kuinka selaajat saadaan aktivoinnin kautta tutustumaan yritykseenne lähemmin?

Näiden tarkoituksena on saada sivulla vierailevat käyttäjät tuottamaan yritykselle arvoa ja liiketoiminnan liidejä. Erilaisia aktivointikeinoja tutkiessa on huomattu, että perinteiset blogikirjoituksen loppuun sijoitetut bannerimaiset CTA:t ovat usein melko tehottomia: ne tuottavat keskimäärin vain 6% kokonaisliideistä.

Miten CTA:n aktivoivat vaikutukset sitten pääsevät oikeuksiinsa? Parhaiten CTA:t toimivat, kun ankkuroit ne suoraan tekstiisi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitat call-to-action-kehotuksen blogikirjoituksessasi keskeiselle paikalle ja suuremmalla fontilla kuin muu teksti, jotta se erottuisi paremmin tekstivartalosta. Tällöin CTA tavoittaa lukijasi huomion hyvinkin eri tavalla kuin perinteinen banneri; se kerää liideistä keskimäärin 47%-93%.

Sama sääntö pätee, kun tarkastellaan tekstin sisään ankkuroituja CTA:ta. Nämä ovat käytännössä samanlaisia kuin suoraan tekstiin ankkuroidut, paitsi että ne sijoitetaan suoraan paragrafiin samankokoisella fontilla kuin muu teksti, – esimerkkinä hyperlinkki aloitussivulle – jolloin ne sulautuvat entistäkin paremmin niitä ympäröivään tekstiin.

 

Mistä siis johtuu tekstiin ankkuroitujen CTA-toimintojen tehokkuus? Hubspot-blogi löytää tähän kolme vastausta.

1. Bannerisokeus

Monille internetiä paljon selaaville ja sen sisältöön turtuneille on saattanut muotoutua eräänlaiset “linssit”, joiden läpi sivustoja selataan. Tähän liittyy bannerisokeuden ilmiö, joka saa lukijan sivuuttamaan kaikki bannerit ja ilmoitukset, jotka vähääkään muistuttavat mainoksia – myös CTA:t. Juuri tämän takia tekstiin upotetut CTA:t toimivat niin hyvin; ne eivät näytä heti ensinäkemältä mainoksilta, vaan pikemminkin suoralta viestiltä, jota saatetaan pitää aidompana viestintäkeinona kuin banneria.

2. Kiireiset lukijat

Ei pidä olettaa, että kaikilla blogissa vierailevilla on jaksamista tai aikaa lukea läpi koko kirjoitusta. Monet aloittavat lukemisen ja jättävät jossain vaiheessa kesken. Näissä tapauksissa tekstin loppuun sijoitettu CTA ei koskaan tavoita kaikkia lukijoita. Lisäksi ne lukijat, jotka lukevat tekstin loppuun asti, saattavat siirtyä heti lukemansa jälkeen seuraavalle sivulle tai jatkaa toiseen tekstiin – jättämällä siis taas huomiotta mainosta muistuttavan bannerimaisen CTA:n.

3. CTA:n asianmukainen sisältö

Pelkkä oikeanlainen sijoittelu ei riitä, vaan myös itse CTA:n tulee olla sisällöltään asianmukainen. Ne postaukset, joiden CTA sisältää kaikki avainsanat, joiden voidaan olettaa kiinnostavan kyseisen kirjoituksen löytänyttä lukijaa, keräävät liidejä. Miksi? Kun oletetaan, että suurin osa blogin trafiikista ja liideistä saadaan orgaanisen haun kautta, on myös hyödyllistä optimoida jo valmiiksi luetuimmat postaukset käyttäen niitä avainsanoja, joiden avulla ne keräävät lukijoita. Avainsanoja miettiessä kannattaa eläytyä lukijan asemaan ja kuvitella itsensä etsimässä tietoa; haluat varmasti saada nopeasti selville, vastaako kirjoitus sitä, mitä etsit.

 

Voidaan siis todeta, tekstiin ankkuroidut CTA-tekstit toimivat erinomaisesti, mutta vain, jos ne vastaavat kävijän tarpeisiin nopeasti – siis jo kirjoituksen ensimmäisien paragrafien aikana. Tärkeintä on tuoda mahdollisimman aikaisin esille kunkin kirjoituksen relevanttius; mitä paremmin tekstiin ankkuroitu CTA vastaa kävijän etsimää, sitä paremmin se toimii. Online-maailmassa monellakaan ei ole aikaa uppoutua rönsyileviin tai syväluotaaviin blogikirjoituksiin. Heille on osattava tarjota tiivistä ja relevanttia sisältöä, jotta mielenkiintoa saadaan pidettyä yllä. Tällöin he jaksavat myös tutustua bloginne sisällön ohjaamana yritykseenne tarkemmin. Relevantti, oikeaan paikkaan sijoitettu ja epämainosmainen CTA saa lukijan tuntemaan, ettei hän vain tuhlaa aikaansa tai joudu mainonnan viemäksi. Suora kehotus oikeassa paikassa herättää luottamusta yritystänne kohtaan; kiinnostavan ja relevantin sisällön vuoksi ette tarvitse kirkuvaa mainosbanneria saadaksenne aikaan toimintaa.

Kiinnostuitko? Katso 12 esimerkkiä toimivasta CTA:sta.

– Karolina –