sitoutunut-asiakas-korvaa-maksetun-median

Sitoutunut asiakas korvaa maksetun median

Markkinoijat ovat monesti ahneita. Halutaan tavoittaa aina vaan lisää ja lisää uusia potentiaalisia asiakkaita, mieluiten mahdollisimman isosti ja näkyvästi. Sisällön suunnitteluun ja tuotantoon käytetään ruhtinaallisesti aikaa ja rahaa, mediatilasta puhumattakaan. Tämän jälkeen markkinointi on tehnyt tehtävänsä.

Start-upit ovat onnistuneet tekemään tuloksellista markkinointia pienillä kustannuksilla. Start-uppien lähestymistapaa markkinointiin kutsutaan kasvuhakkeroinniksi (growth hacking). Tämän kasvuhakkeroinnin ideana on tavoittaa potentiaaliset asiakkaat nopeasti teknologiaa ja dataa hyödyntäen. Isoista yrityksistä Dropbox, LinkedIn, Twitter, eBay, Instagram ja Spotify hyödyntävät kasvuhakkerointia.

Monet suuret yritykset laahaavat auttamattomasti perässä, kun mitataan markkinoinnin tuloksellisuutta. Tämä on luonnollista tilanteessa, jossa ostettuun medianäkyvyyteen on käytössä miljoonabudjetti. Ei ole tarvetta kehittää uusia innovatiivisia tapoja tehdä markkinointia.

Toisin kuin valtaosa suuryrityksistä, monet start-upit ovat onnistuneet tekemään erittäin tuloksellista markkinointia pienillä kustannuksilla. Niukat resurssit pakottavat luovuuteen sekä keskittymään olennaiseen: mahdollisimman kustannustehokkaisiin tapoihin lisätä kasvua.

Tee, testaa ja optimoi mahdollisimman nopealla syklillä

Piilaaksossa start-upien innovatiivista lähestymistapaa markkinointiin on alettu kutsumaan kasvuhakkeroinniksi (growth hacking). Kyseessä on uudenlainen asenne markkinointiin, joka muuttaa sen logiikkaa radikaalisti ja ilmiö on pikkuhiljaa rantautumassa myös Suomeen.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä kasvuhakkerointia, mutta strateginen tavoite on aina sama: tavoittaa potentiaaliset asiakkaat mahdollisimman nopeasti ja skaalautuvasti teknologiaa ja dataa hyödyntäen. Dropbox, LinkedIn, Twitter, eBay, Instagram ja Spotify ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka hyödyntävät kasvuhakkerointitekniikoita kasvun moottorina. Pointtina on testata pieniä asioita nopealla syklillä. Virheitä saa ja pitää tehdä, jotta tekemistä voidaan optimoida.

Edellä mainitut yritykset eivät näe markkinointia erillisenä toimintona, vaan integroituna osana tuotekehitystä. Brändiä rakennetaan sitoutuneiden asiakkaiden kautta ja tuotteen käytöstä tehdään sosiaalista – hyvä esimerkki tästä on vaikkapa Spotifyn ja Facebookin yhteistyö: integraatio-applikaatio kertoo kavereillesi mitä biisiä juuri kuuntelit.

Sitoutunut asiakas korvaa maksetun median

Nykyiset asiakkaat ovat yksi tuloksellisen markkinoinnin keskeisimmistä lähtökohdista. Suosittelijoiden hyödyntäminen on merkittävästi kustannustehokkaampaa ja uskottavampaa kuin jatkuva uusien asiakkaiden metsästäminen maksetulla medialla. Miksi monen yrityksen on vaikea sisäistää tämä asia?

Ryan Holidayn mukaan start-upien innovatiivinen lähestymistapa markkinointiin on mahdollinen kahdesta eri syystä:

  1. Start-upeilla ei ole erillisiä markkinointibudjetteja
  2. Start-upeilla ei ole aiempaa kokemusta markkinoinnista

Mieleen nousee keskeinen kysymys, joka jokaisen markkinoijan kannattaisi kysyä itseltään: entä jos unohtaisimme kaiken, minkä tiedämme markkinoinnista ja aloittaisimme sen täysin puhtaalta pöydältä?

– Emilia –