sisaltomarkkinoinnin-ulkoistaminen-kannattaa

Sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen kannattaa

Se, mikä yrityksellesi on suurta ja tärkeää, ei ehkä hetkauta loppukäyttäjää millään tavalla. Jokainen meistä varmasti on kokenut, kuinka asioiden tärkeysaste muuttuu riippuen siitä, työskentelemmekö itse yrityksessä vai emme. Toimitusjohtajan vaihdos tai uusi nopeampi tavarantoimittaja voivat olla sisäisesti yritykselle todella isoja asioita, mutta loppuasiakasta tällainen tieto ei todennäköisesti liikauta lainkaan.

Sisältömarkkinoinnin erityspiirre on asiakaslähtöisyys. Tuottamalla viihdyttävää, informoivaa ja hyödyllistä sisältöä tuot asiakastasi lähemmäs yritystäsi, henkilöstöäsi, tuotteitasi ja palveluitasi. Asiakasta siis kiinnostaa, mitä lisäarvoa voit hänen elämäänsä sisältöjesi avulla tuoda. Jos tuot esiin ainoastaan yritystäsi ja tuotteitasi unohtaen asiakkaan, sisältömarkkinointisi tulee laahaamaan luultavasti jatkossakin.

Sisältömarkkinoinnissa ulkoistamisella pystytään luomaan kiinnostavia sisältöjä asiakkaille ja saada tuloksia. Ulkopuolinen näkemys voi tuoda uusia vaikutteita markkinointiin ja auttaa kehittämään toimintaa.

Siksi sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen kannattaa. Joskus pelkkä sparrailu ulkopuolisen kumppanin kanssa riittää. Joskus laajempi vastuunsiirto tuottaa parempia tuloksia. Joskus koko sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen on ainoa keino oikeasti kiinnostavien sisältöjen – ja tulosten – luomiseen.

Irti vanhoista kahleista

Sisältömarkkinoinnin ulkoistamisella pystytään usein positiivisesti ravistelemaan yrityksen sisäisiä tapoja ja status quoa. Sen kautta voidaan tuoda viestintään, markkinointiin ja jopa brändiin uusia ja tuoreita tuulia. Asiat ulkopuolelta näkevä kumppani saattaa tuoda tarvittavaa vipuvartta asioiden nykyaikaistamiseen.

Ulkopuolinen näkemys voi parhaimmillaan tuottaa uusia ahaa-elämyksiä ja rikkoa vanhojen toimintamallien ruostuneita kahleita. Kumppanille aikatauluista kiinni pitäminen ja asioiden eteneminen ovat elinehto – kumppanin on siis pidettävä pyörät pyörimässä pahimmankin byrokratian keskellä. Ja eihän kumppanin tehtävänä ole ainoastaan toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen, vaan myös täysin uusien mahdollisuuksien ja toimintamallien esilletuominen.

Asiat, jotka tulisi ottaa huomioon sisältömarkkinointikumppanin valinnassa
1. Sisällöntuotanto

Ymmärrys siitä, mitä sisältömarkkinointi on, ei tee kenestäkään vielä sisältömarkkinoinnin ammattilaista. Sisältöä täytyy myös osata tuottaa. Hyvän kirjoittamisen ja viestintäosaamisen lisäksi kyky tuottaa luovia sisältöjä ja eri sisältömuotoja on ensiarvoisen tärkeää nykypäivänä.

2. Asiakasymmärrys

Kaikki lähtee asiakkaasta. Jos sisällöntuottajasi ei tunne asiakastasi, hän ei pysty tuottamaan asiakaslähtöistä sisältöä. Onhan yhteinen asiakasymmärrysprojekti tehty huolella ennen sisällöntuotannon aloitusta?

3. Strategia ja suunnittelu

Hyvä kumppani luo osallistavan sisällöntuotantoprosessin sekä määrittelee tärkeimmät vaiheet, vastuut ja toimenpiteet sisältömarkkinoinnin onnistumiselle.

4. Analytiikka

Sisältöjä – aivan kuten mainontaakin – tulee tarkastella analyyttisin silmin sekä oikeita työkaluja ja mittareita hyödyntäen. Sumussa harhailu ja arvailu eivät ole onneksi enää tämän päivän sisältömarkkinointia.

5. Maksettu liikenne (PPC)

Sisältömarkkinointi ilman mainontaa on usein vain sisältöä. Parhaita sisältöjä voi ja pitää siis markkinoida. Analytiikan avulla eri PPC-aktiviteetteja voidaan kohdentaa sisällön tarkoitusta vastaavaksi.

6. Ihmiset

Sisältömarkkinointi on loppukädessä ihmisbisnestä. Valitse kumppani, jonka kanssa on hauska tehdä yhdessä töitä. Ulkoistaminen ei tarkoita, että työskentelisitte aina erillänne toisistanne.

Pysy mukana muuttuvassa maailmassa ja tilaa Myysletter

– Antti –