miksi-markkinoinnin-automaatio-kannattaa

Miksi markkinoinnin automaatio kannattaa?

Markkinoinnin logiikka on muuttunut ja valta on siirtynyt myyjältä ostajalle. Yli 60 prosenttia ostopäätöksestä on tehty ennen ensimmäistä kontaktia palveluntarjoajaan. Jokaista brändin lähettämää markkinointiviestiä kohden kulutetaan keskimäärin kolme eri sisältöä ja ennen varsinaista ostopäätöstä eri palveluntarjoajiin ollaan yhteydessä jopa viiden eri kanavan kautta (lähde: Forrester).

Viimeistään tässä kohtaa moni yritys on pulassa: eri kanavat ovat eri yksiköiden vastuulla eikä kukaan hallitse asiakkaan ostopolkua kokonaisuudessaan. MarketingSherpan mukaan jopa 79 % potentiaalisia asiakkaista menetetään markkinoinnin (ostopolun alkupään) ja myynnin (ostopolun loppupään) välillä olevan kuilun takia.

Brändin on oltava läsnä kaikissa niissä kanavissa, joissa asiakkaat viettävät aikaansa ja yhtälö tuntuu monen markkinoijan näkökulmasta monimutkaiselta. Miten kohdata kuluttaja oikeassa kanavassa oikeaan aikaan juuri häntä sillä hetkellä palvelevalla sisällöllä? Miten hallita asiakaspolkua kokonaisuudessaan ja saada kanavat, sisällöt, markkinointi ja myynti integroitua asiakkaan tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi?

Tavoita asiakkaat oikealla hetkellä

Markkinoinnin automaatiosta puhutaan tällä hetkellä paljon, eikä turhaan. Sen avulla markkinoinnin ja myynnin tekeminen saadaan integroitua eheäksi kokonaisuudeksi, joka tukee asiakkaan etenemistä polulla kohti uuttaa asiakkuutta. Lämpimiä liidejä ei mene turhaan hukkaan ja samalla varmistetaan, ettei potentiaalista asiakasta kontaktoida liian aikaisin puhtaalla myyntikärjellä. Jo olemassa olevat asiakkaat saadaan sitoutettua, mahdolliset poistumat minimoitua ja lisämyynti optimoitua.

Markkinoinnin automaatio -alustat mahdollistavat verkkokäyttäytymiseen pohjautuvien sisältöohjelmien rakentamisen. Niiden avulla sisältö saadaan kohdennettua asiakkaalle juuri oikealla hetkellä.  Kerätty data kertoo millaiseen sisältöön ja mihin kanaviin jatkossa kannattaa panostaa. Enää ei tarvitse kiistellä siitä, viettävätkö asiakkaasi tarpeeksi aikaa Facebookissa tai vaikuttiko pilke silmäkulmassa tehty YouTube-video oikeasti myyntiin. Datan pohjalta investoinnit pystytään kohdentamaan parhaiten toimiviin kanaviin ja sisältöformaatteihin.

Enemmän irti samoilla resursseilla

Markkinoinnin automaatio vaatii uudenlaista lähestymistapaa ja markkinoinnin uudelleen organisointia. Markkinointistrategian kannalta se tarkoittaa painopisteen siirtämistä yksittäisistä kanavista personoitujen ja kanavat ylittävien kokemusten tuottamiseen. Lue lisää asiakaskokemuksesta digitaalisen markkinoinnin vuoden 2015 vahvimpana trendinä.

Tuntuuko liian hankalalta ja aikaa vievää hankkeelta? Ehkä, mutta markkinoinnin automaatioon panostaminen kannattaa. Se lisää markkinoinnin tehokkuutta tehden siitä skaalautuvaa ja entistä paremmin kohdennettua. Käytännössä pystyt siis tekemään enemmän samoilla resursseilla ja tehostamaan markkinointiasi aidosti kasvattamaan liiketoimintaa.

 

Tilaa Myysletter

Haluatko tietää lisää aktivoinneista ja muista digimarkkinoinnin toimenpiteistä? Tilaa Myysletter, niin pysyt mukana muuttuvassa maailmassa:

– Emilia –