asiakaskokemus-digitaalisen-markkinoinnin-vahvin-trendi-2015

Asiakaskokemus – digitaalisen markkinoinnin vahvin trendi 2015

Adoben uusimman digitaalisen markkinoinnin tutkimuksen (Digital Intelligence Briefing: Digital Trends for 2015 ) mukaan asiakaskokemus on digitaalisen markkinoinnin vahvin trendi tällä hetkellä. Trendi on yhtä vahva niin Pohjois-Amerikassa, Aasiassa kuin Euroopassakin. Onnistuneen asiakaskokemuksen tuottaminen vaatii, että koko organisaation prosessit on organisoitu asiakkaan tarpeiden ympärille. Markkinoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa myynnin ja markkinoinnin entistä tiiviimpää yhteistyötä

Brändikokemuksesta asiakaskokemukseen

Yritysten suurimpia haasteita tällä hetkellä on luoda mieleenpainuvia asiakaskokemuksia. Informaatiotulvan keskellä eläminen on tehnyt meistä suodattamisen mestareita – kiinnitämme huomiota ainoastaan aidosti relevanttiin tietoon, jos siihenkään. Erottuakseen massasta, brändien on pystyttävä tuottamaan asiakkaitaan aidosti palvelevia sisältöjä. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä. Sisällön on lisäksi oltava oikein ajoitettua – muuten ohitamme tai unohdamme sen lähes välittömästi. Brändi syntyy tuhansissa, ellei miljoonissa päivittäisissä asiakaskohtaamisissa eri kanavissa. Uusi lähestymistapa vaatii näkökulman muutosta: organisaation lähtökohdista käsin tuotetun brändikokemuksen aika on ohi. On siirryttävä tuottamaan asiakkaan tarpeita palvelevia yksilöllisiä asiakaskokemuksia.

Monikanavaisesti toimiva asiakaskokemus on kilpailuetu

Datan ja sisällön yhdistäminen toimivaksi monikanavaiseksi kokonaisuudeksi on yksi onnistuneen asiakaskokemuksen kulmakivistä. Sisältöstrategia luo pohjan asiakaslähtöisen sisällön monikanavaiselle suunnittelulle:

  • Sisältöstrategia rakennetaan asiakkaan ostopolun sekä ostajapersoona (buyer persona) ympärille. Ostajapersoona on tutkimustietoon pohjautuva kuvaus yrityksen potentiaalisesta asiakkaasta – hänen tavoitteistaan ja motiiveistaan.
  • Markkinoinnin automaation avulla sisältö pystytään kohdentamaan oikealle asiakkaalle juuri oikeaan aikaan oikeissa kanavissa.
  • Loppupeleissä kaikki voittavat: konversiot paranevat ja asiakkaasi arvostavat markkinointiasi huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.

Ei siis ihme, että asiakaskokemus on nostettu yhdeksi tämän vuoden kuumimmista trendeistä – saumattomasti toimiva monikanavainen asiakaskokemus tuo merkittävää kilpailuetua. Tulevaisuudessa se tulee olemaan yritysten olemassaolon perusedellytys.

– Emilia –