analyytiikka-on-tarkea-osa-sisaltomarkkinointia

Analytiikka on tärkeä osa sisältömarkkinointia

Mittaaminen ja analytiikka ovat markkinoinnin tärkeimpiä elementtejä, mutta niitä ei aina osata arvostaa – saati sitten tehdä oikein. Analytiikka liitetään usein vain jonkin toiminnan jälkeiseen tapahtumaan. Jatkuvan sisältömarkkinoinnin myötä toimintaa optimoidaan kuitenkin nimenomaan juuri tulosten perusteella. Tällöin mittaamista ja analytiikkaa on hyödynnettävä jo prosessin alussa.

Mittaamista voi tehdä monella eri tapaa. Kaikki lähtee kuitenkin suunnitelmasta, tehtävistä toimenpiteistä ja niihin pohjautuvista tavoitteista. Tarkasti määriteltyjen tavoitteiden avulla sisältömarkkinointia voidaan seurata eri mittareilla ja optimoida jatkuvasti entistä tehokkaammaksi.

Mitä sisältömarkkinoinnissa pitäisi mitata?

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen voi tuntua usein haastavalta. Siksi mittaaminen jääkin usein vain yksittäisten lukujen analysoimiseksi tai ”hyväksi tunteeksi”, jonka perusteella on kuitenkin mahdoton arvioida toiminnan laatua ja tehokkuutta –puhumattakaan oikeiden optimointipäätösten tekemisestä.

Content Marketing Institute on määrittänyt neljä yleistä teemaa sisältömarkkinoinnin mittaamiselle:

Kulutus: Miten ja kuinka paljon sisältöä kulutetaan?
Aktivointi: Miten ja kuinka usein sisällön kuluttajat aktivoituvat?
Uudet kontaktit: Miten ja kuinka usein sisällön kuluttajasta tulee liidi?
Myynti: Miten ja kuinka usein sisällön kuluttajasta tulee asiakas?

 

Näiden neljän teeman avulla sisältömarkkinointi jakautuu selkeästi eri osa-alueisiin, joille voidaan määritellä tarkat tavoitteet ja mittarit. Näin mittaaminen antaa mahdollisuuden ymmärtää sisältömarkkinoinnin analytiikkaa ja siihen liittyvää toimintaa sekä optimoida sisältömarkkinointia tehokkaasti.

Miten ja milloin mittaamista tulisi tehdä?

Mittaamisen ajankohta ja tiheys riippuvat mittarista ja mitattavasta asiasta. Sisältömarkkinointi on jatkuvaa tekemistä, jota voidaan optimoida tulosten perusteella. Se, ovatko tulokset hyviä tai huonoja, riippuu omasta lähtökohdasta ja asetetuista tavoitteista. Yleiset luvut toimivat vain benchmarkina ja niihin vertaaminen eivät anna oikeita vastauksia tai valmiita ratkaisuja tavoitteiden, toiminnan eikä optimoinnin suhteen.

Mittaamisen tavoitteet kannattaa aina asettaa pidemmälle aikavälille, jotta jatkuvasta toiminnasta ja sen optimoinnista tulee tehokasta. Itse mittaamista tulee tehdä jatkuvasti mittarista ja tavoitteesta riippuen. Osa tuloksista näkyy jo lyhyellä aikavälillä, kun taas toiset vasta pidemmällä. Sen takia on hyvä ymmärtää, mitä kannattaa mitata nyt ja mitä vasta myöhemmin.

Mittaaminen on sisältömarkkinoinnin arkea

Huolellisen suunnittelun ja tavoitteiden avulla voidaan seurata toiminnan tehokkuutta ja tehdä oikeita muutoksia markkinoinnin tehostamiseksi. Yksittäiset tilastot ja luvut tulee ottaa huomioon, mutta vasta pitkän aikavälin kokonaisuus kertoo toiminnan tehokkuuden.

Muista nämä sisältömarkkinoinnin mittaamisessa:

  • Mieti, mitä halutaan saavuttaa ja miten tuloksia voidaan mitata.
  • Luo tavoitteet tietylle ajanjaksolle ja muuta niitä tulosten perusteella.
  • Pyri vertaamaan aikaisempaan omaan tekemiseen – ei yleisiin lukuihin.
  • Hyödynnä mittaamisen tuomaa tietoa ja kehitä sisältömarkkinointia.

– Max –