Parempia kohtaamisia, uskollisempia asiakkaita

Asiakkaalla on enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin. Palveluiden ja tuotteiden suunnittelun lähtökohta on tuntea asiakkaat, ja kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja palvelumuotoilun avulla. Myös viestinnällä ja markkinoinnilla on monta uutta tehtävää. Niistä tärkein on palvella asiakkaita entistä paremmin.

Asiakaskokemuksen ympärillä käytävä keskustelu on liian usein sidoksissa vain digitaaliseen ympäristöön. Asiakaskokemus syntyy kuitenkin kaikista arjen teoista, joista jokaisella asiakkaiden parissa työskentelevällä on vastuu.

Asiakaskokemuksen kehittäminen lähtee  asiakkaiden ymmärtämisestä ja brändistä: onko brändimäärittelymme ajan tasalla? Onko brändimme aidosti asiakaslähtöinen? Kirkastetun brändin pitää toimia eheästi kaikissa kanavissa ja kohtaamisissa. Brändimäärittelyn jälkeen on aika muotoilla asiakkaan polut ja kohtaamispisteet.

Kun määrittelyt on viety käytäntöön – eri kanaviin niin digiin kuin kivijalkaankin, ja työntekijät ovat sisäistäneet brändin mukaisen tavan kohdata asiakkaat – alkaa kehitystyö.  Mittaaminen, seuranta ja toiminnan optimointi ovat keskeinen osa asiakaskokemuksen kehittämistä. Näin rakennetaan parempia kohtaamisia, lisätään asiakasuskollisuutta ja kasvatetaan myyntiä.

Ota yhteyttä!
Sitoutunut media

Lue asiakaskokemuksesta blogeistamme:

15.01.2019 Johanna Aspholm

Asiakkaan vuorovaikutus brändisi kanssa ei ole yksinkertainen asia. Sitä voidaan kuitenkin havainnollistaa asiakaspolkukartalla, joka auttaa ymmärtämään asiakkaan ajatuksia ja kokemuksia ostopolun eri vaiheissa ja siten…

Lue lisää